0 Winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
  Je hebt items in je winkelwagen
  Je hebt 1 item in je winkelwagen
   Totaal

   • Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, de beloofde Messias, de Heer der heren, de Koning der koningen, de Gezalfde en de Geliefde van de Hemel.
   • Wij geloven dat Jezus Christus de Redder van de mensheid is en dat Hij het Lam van God is. Wij geloven ook dat Hij de Leeuw van Juda is Die de naties en een ieder van ons persoonlijk zal oordelen. Dit oordeel zal niet snel en vluchtig gaan, maar zal een “eon” in beslag nemen, een speciaal tijdperk dat door Vader God is aangesteld. Wij geloven dat Zijn oordeel eerlijk en rechtvaardig zal zijn. 
   • Wij geloven dat wij, als mensheid, zijn gevallen voor zonde en dat dit ons gescheiden heeft van God.
   • Wij geloven in het bestaan van de hemel en de hel. Wij geloven in eeuwige bestemming voor alle mensen, of dit nu hemel of hel is. 
   • Wij geloven dat er redding is voor een ieder die Jezus Christus accepteert als zijn/haar Heer en Messias, met zijn/haar hele hart en zonder terughoudendheid, en voor wie in Zijn Woord blijft. 
   • Wij geloven dat Jezus Christus de enige Weg tot verzoening, genade en vergeving is en altijd zal zijn. Er is geen andere weg die tot het Leven leidt. 
   • Wij geloven dat Jezus Christus onze zielen hersteld heeft, ons overeind heeft geholpen, ons de genade van vergeving heeft gegeven en onze relatie met God heeft hersteld, door Zijn offer aan het kruis. Wij geloven dat dit ook voor u van toepassing kan zijn, wanneer u bereid bent om Hem als uw Heer en Messias te accepteren.
   • Wij geloven dat er alleen maar genade en vergeving is wanneer wij onze zondes erkennen en schuld belijden. De Bijbel verteld ons dat wanneer we dat doen, dat God trouw en rechtvaardig is om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 
   • Wij geloven dat Jezus Christus de enige Weg tot Vader God is, de Waarheid en het Leven.
   • Wij geloven dat Jezus Christus ons de Ruach Elohim ( de Geest Gods, de Heilige Geest) heeft gezonden, om ons te helpen, om Gods Waarheid aan ons te openbaren (dat is Jezus Christus) en om ons te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.
   • Wij geloven dat Jezus Christus nog steeds doopt in de Ruach Elohim en in Zijn reinigend vuur. 
   • Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Het is door God ingegeven en is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.
   • Wij geloven dat Jezus Christus het Levende Woord is en dat het Woord Jezus is. Daarom geloven wij dat wanneer wij in Zijn Woord blijven, wij in Hem blijven.
   • Wij geloven dat God Zijn geheimen, inzichten en wijsheden wil openbaren aan een ieder die vraagt, zoekt en op Zijn deur klopt (Matteüs 7:7). Wij geloven dat de openbaring van Zijn Woord, van Zijn geheimen, Zijn inzichten en Zijn wijsheden wordt gegeven aan een ieder die deze met zijn/haar hele hart najaagt (2 Kronieken 1:11-12). 
   • Wij geloven dat de geheime en verborgen dingen aan de Here toebehoren, maar dat de geopenbaarde dingen voor altijd voor ons en onze kinderen zijn, opdat wij Jezus Christus volgen (Deuteronomium 29:29). 
   • Wij geloven dat het volgen van Jezus niets te maken heeft met controle nemen, maar met het overgeven van iedere vorm van controle, op ieder klein en groot gebied van ons leven, om volledig van Hem afhankelijk te worden. 
   • Wij geloven dat de Heer Jezus Christus voor ons zal terugkomen, om Zijn bruid van de aarde weg te nemen, zoals Hij ons beloofd heeft in Zijn Woord. Wij geloven dat niemand in staat is om de dag of het uur van dit gebeuren te voorspellen, maar wij geloven wel dat we nu in de eindtijd leven en dat Hij spoedig komen zal. Zeer spoedig.