0 Winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
  Je hebt items in je winkelwagen
  Je hebt 1 item in je winkelwagen
   Totaal

   Het grootste getuigenis ten opzichte van Jezus Christus waren niet de wonderen en tekenen. Het waren de levens die veranderd waren. En dan heb ik het over echte verandering. Het soort verandering dat vrienden, familie en een ieder die u kent kan opmerken. Het is het getuigenis “Jezus heeft mijn leven veranderd”, terwijl iedereen het kan zien en bevestigen. God is nooit veranderd. Jezus is nooit veranderd. Dit is nog steeds het grootste getuigenis. Het is enorm. Verandering zal dan misschien niet binnen een dag komen, maar het zal komen wanneer we onze ogen op Jezus gericht houden. Echte verandering. Harten die volledig aan Jezus zijn overgegeven. Levens die volledig hersteld zijn. Dat is waar LoveUnlimited voor gaat. 

   Echte verandering komt niet door onze eigen inspanningen. Als wij dezelfde resultaten willen hebben die Jezus had, dan moeten wij bewegen en handelen in dezelfde Geest. Daarom kiezen wij ervoor om afhankelijk te zijn van de Heilige Geest, in alles wat we doen. Het is alleen het Woord van God, door de kracht van Jezus Christus en door Zijn Heilige Geest, dat de macht heeft om echte verandering te brengen. Het soort verandering dat blijvend is. Onze eigen inspanningen zullen alleen maar religie brengen. De Heilige Geest zal echte verandering brengen, en daarom is er ook vrijheid. 

   Nu de duisternis in de wereld in enorme snelheid toeneemt, zien we ook hoe de noden onder de mensen toenemen. Noden op allerlei gebieden. Voor ons benadrukt dit hoezeer we God nodig hebben, met name in deze dagen. Nu de tijden moeilijker worden, geestelijk en natuurlijk, zien we hoe veel mensen terugvallen in oude gewoontes en hoe sommigen het Christendom de rug toekeren. De voornaamste redenen daarvoor zijn het niet begrijpen, pijn, verdriet en teleurstelling. 

   Wij, als LoveUnlimited, willen ons uitstrekken naar de verloren, gebroken, gekwetste, arme en afgewezen mensen, naar hen op wie iedereen neerkijkt. Ons hart gaat uit naar de mensen die door de meerderheid van de kerk en door de samenleving als onbelangrijk en onwaardig worden geacht. Niet alleen in een land ver weg, maar te beginnen in ons eigen land, in onze eigen steden en in onze eigen omgeving. Want als het daar niet begint, dan heeft het geen enkele waarde. Wanneer we alleen hen willen helpen die ver van ons bed verwijderd zijn, dan houden we alleen de schone schijn op. Echte verandering laat vruchten zien. Echte verandering wil mensen in nood helpen, ongeacht hun noden. Echte verandering creëert een omgeving van genade, met ruimte voor fouten. Echte verandering staat met mensen, niet boven hen. Wij zetten de echte verandering om in daden zodat:

   • Mensen bereikt kunnen worden met de boodschap van het kruis en van redding
   • Mensen de kracht van echte verandering kunnen ervaren, door Jezus Christus
   • Iedereen die geen liefde kent de liefde van Vader God kan ervaren
   • Iedereen die afgewezen is de acceptatie van Vader God kan ervaren
   • Iedereen die gebroken is het herstel kan ervaren dat Jezus beschikbaar heeft gemaakt
   • Iedereen die pijn heeft de vertroosting van de Heilige Geest kan ervaren
   • Iedereen die geestelijk verwond is een plaats kan vinden om zorg te ontvangen
   • Iedereen die naar geestelijke volwassenheid wil groeien een plaats kan vinden waar dit ook kan
   • Nieuwe gelovigen toegerust kunnen worden om discipelen van Jezus Christus te worden

   Dit doen we door:

   • Te getuigen over en mensen te leiden naar Jezus Christus
   • Te bidden voor de doop in de Heilige Geest en in vuur
   • Mensen te leren afhankelijk te worden van de Heilige Geest
   • Er te zijn voor mensen en om de tijd te nemen naar hen te luisteren
   • Niet boven mensen te gaan staan, maar naast mensen
   • Onze liefde te laten spreken voor onze woorden en om dat praktisch te maken.

   Om mensen te bereiken en om voor hen beschikbaar te zijn, organiseren wij thema avonden, seminars en conferenties. Maar we bieden ook gratis onderwijs aan via onze websites en via ons YouTube kanaal. Onze websites geven mensen ook de gelegenheid om een gebedsverzoek in te dienen. Dit is het werk wat wij officieus al sinds 2003 doen en officieel vanaf 2006. Zolang de Heer het ons toestaat zullen wij daarmee doorgaan.